Elkonstruktør / Electrical designer

DK

Vores kunder er i kontinuerlig vækst, og søger derfor en ny kollega til deres team af dygtige
elkonstruktører. Virksomheden tilbyder løsninger, der spænder fra semiautomatiske pakkemaskiner til
komplette, fuldautomatiske pakkelinjer med robotpalletering. 

 

 

Om jobbet:

Som elkonstruktør kommer du til at arbejde med udvikling og implementering af kundespecifikke løsninger hos kunder hovedsaligt i Danmark, men også Nordeuropa. Du vil være med i projekteringsfasen, hvor der skal udvælges komponenter, placering, indkøb og tegning af el-diagrammer til montageafdelingen. Ligeledes vil du også udarbejde I/O lister til programmørerne. Du vil være en central nøglefigur i vores projekter fra start til slut i projekt-teamet. Der er fokus på efteruddannelse, så du er opdateret på den nyeste software og hardware, og leverandørerne er jævnligt på besøg i huset.

 

 

Du kan se frem til at arbejde med:

 • El-projektering af anlæg
 • Udarbejdelse af dokumentation i teams
 • Valg og indkøb af el komponenter til maskinanlæg
 • Sikre at gældende relevante standarder er overholdt

 

Om dig:

Du har god erfaring indenfor enten el-projektering eller har en ambition om at være elkonstruktør, og gerne med en el-teknisk baggrund som fx elektriker, automatiktekniker eller lignende.

 • Kan omsætte kundespecifikke krav til løsninger
 • Er team player
 • Har erfaring med PCschematic 
 • Har teknisk forståelse for sammenspillet med el og mekanik
 • Tør påtage dig ansvar og har en fleksibel indstilling
 • Er positiv og servicemindet
 • Forstår at kommunikere både på dansk og engelsk

 

Vi tilbyder:

En alsidig stilling med spændende arbejdsopgaver, og muligheden for at præge dine egne opgaver og arbejdstid. Du vil opleve stor fleksibilitet og frihed under ansvar.

 • Et job, hvor udfordringer og ansvar følges ad
 • Et job, som er varieret og alsidigt
 • Stor frihed under ansvar
 • Et job i en åben organisation med en uformel og humoristisk omgangstone
 • Løn efter kvalifikationer med pension og sundhedsforsikrin

 

Ansøgning og kontakt:

 

Er du interesseret i denne spændende stilling, bedes du fremsende en ansøgning, CV samt relevante dokumenter via linket “Sog stillingen her”. 

Du er velkommen til at kontakte Johan Ullum på +45 30 86 36 63, hvis du har spørgsmål.

 

ENG

Our customer in Grindstedis in continuous growth and is therefore looking for a new colleague for their team of skilledelectrical designers. The company offers solutions ranging from semi-automatic packaging machines tocomplete, fully automatic packaging lines with robotic palletizing.

 

 

About the job:

As an electrical designer, you will work with developing and implementing customer-specific solutions for customers, mainly in Denmark but also in Northern Europe. You will be involved in the design phase, where components, location, procurement, and drawing of electrical diagrams for the assembly department must be selected. Likewise, you will also prepare I / O lists for the programmers. In addition, you will be a key figure in our projects from start to finish. There is a focus on continuing education, so you are up to date with the latest software and hardware.

 

You can look forward to working with:

 • Electrical design of facilities
 • Preparation of documentation in teams
 • Selection and purchase of electrical components for machine systems
 • Ensure that applicable relevant standards are complied with

 

About you:

You have good experience in either electrical design or have the ambition to be an electrical designer, preferably with an electrical technical background such as electrician, automation technician, or similar.

 • Can turn customer-specific requirements into solutions.
 • A team player
 • You have experience with PCschematic
 • Have a technical understanding of the interaction with electricity and mechanics
 • Dare to take responsibility and have a flexible attitude
 • Positive and service-minded
 • You know English and preferably Danish but not a requirement.

 

We offer:

A versatile position with exciting work tasks and the opportunity to shape your own tasks and working hours. You will experience great flexibility and freedom under responsibility.

 • A job where challenges and responsibilities go hand in hand
 • A job that is varied and versatile
 • Great freedom under responsibility
 • A job in an open organization with an informal and humorous tone
 • Salary according to qualifications with pension and health insurance

 

Application and contact:

If you are interested in this exciting position, please send an application, CV, and relevant documents via the link “Apply for the position here.”

You are welcome to contact Johan Ullum on +45 30 86 36 63 if you have any questions.