Prosessoperatør – Elektrodeproduksjon

Beyonder kort oppsummert

 

Vi utvikler ny battericelleteknologi som gir kraftige, kostnadseffektive, bærekraftige, brannsikre og battericeller med lang levetid for bedre lagring av energi. Batteriene våre er designet for å løse avgjørende utfordringer innen fornybare energinett, tungtransport og offshore energiinfrastruktur. På Beyonder Battery Center Forus (BBC) driver vi med forskning og utvikling, diagnostikk, demonstrasjon, prototyp- og pilotproduksjon for å sikre et perfekt produkt som passer både marked og kundens behov.

 

Beyonder er i ferd med å skape ny industrihistorie i Norge ved å være den første battericelleprodusenten som er i gang med produksjon av battericeller. I løpet av de neste årene skal vi rekruttere flere hundre nye medarbeidere, og vi har allerede ett stort behov for flere fagarbeidere til vår fabrikk av battericeller ved Beyonder Battery Center. Beyonder har startet produksjonen av celler i vår prototype-produksjonslinje, og vi bygger samtidig vår nye pilotlinje som skal åpne neste år. Som ansatt i Beyonder, vil du få sjansen til å jobbe med banebrytende bærekraftig teknologi og produksjonsteknologi som muliggjør en grønnere morgendag. Ønsker du å bli vår nye Beyonder?

 

Prosessoperatør-Elektrodeproduksjon

Beyonder søker en svært motivert Prosessoperatør-Elektrodeproduksjon for å bidra til produksjon- og prosessforbedring av våre nye produksjonslinjer for battericeller ved Beyonder Battery Center. Du vil jobbe med vårt avanserte celleproduksjonsutstyr for vår banebrytende teknologi.

 

Batterier er en kompleks og utfordrende komponent å designe og produsere. Dette er en spennende mulighet til å bygge et produksjonsanlegg i verdensklasse fra grunnen av.

 

Prosessoperatør-Elektrodeproduksjon vil bruke sin operasjonelle kunnskap og tekniske ferdigheter for å trygt og effektivt betjene vårt produksjonsutstyr for utvikling og produksjon av battericeller ved Beyonder Battery Center. Prosessoperatør-Elektrodeproduksjon er et sentralt medlem av produksjonsteamet som fokuserer på å utvikle kvalitetsprodukter i verdensklasse for elektrifisering av samfunnet. Du vil jobbe tett med design- og produksjonsteamet for prosessteknikk, kvalitetsteamet og vedlikeholdsteamet for å bringe det nye produktet fra første design, gjennom prototyputvikling og inn i pilotproduksjon.

 

Som Prosessoperatør-Elektrodeproduksjon vil du være involvert i ett eller flere av følgende trinn:

 

– Vasking: klargjøring og vask av utstyr for blanding av elektroder. Rengjøring av mikserne, tankene, pumpene og rørene i henhold til retningslinjene for rengjøring etter bruk

– Blanding: forberede materialer, følge produksjonsbatch-oppskriften og betjene produksjonen i hver mikser samt fjerne eventuelle urenheter inne i mikseren etter blanding, bruk av måleinstrumenter som viskositet måling ol

– Coating: operere og vedlikehold/vask av coating maskin for påføring av elektroder på aluminium og kobberfolie. Bruk av mikrometer / milligrams måleinstrumenter. 

– Pressing: pressing av elektrodepreparerte folier. Presseutstyr inkluderer hovedrull, drivenhet, tykkelsesmåling i tusendeler og annet utstyr som brukes i prosessen.

– Kutting: klargjøre og operere maskin for bearbeiding av elektrodefolien. Maskinen inkluderer knivenhet, driverenhet, in-line defektdetektor og annet utstyr som brukes i prosessen

 

 

Ansvar:

 • Drifte produksjonsutstyr, og håndtere mindre justeringer og forebyggende vedlikeholdsoppgaver for å møte sikkerhets-, kvalitets- og effektivitetsstandarder for produksjon og utstyr
 • Samarbeide med prosess- og kvalitetsingeniører og vedlikeholdsteam for å sikre pålitelighet i produksjon og høykvalitetsprodukter
 • Bistå med utvikling av driftsprosedyrer for utstyr eller nye prosesser i standardformat
 • Støtte arbeidsområdets sikkerhet, renhold, materialbruk og organisering
 • Delta i den kontinuerlige forbedringen av sikkerhet, kvalitet, produksjon og utstyrets oppetid
 • Du vil bistå i ansvaret for opplæring av nye prosessoperatører
 • Du vil bistå produksjonssjefen med ansvar for å måle og sikre høykvalitets prosesser og produkter
 • Du vil bistå produksjonssjefen med støtte til å gjennomføre strømlinjeformede (lean) produksjonssystemer for å maksimere utnyttelse av produksjonskapasiteten

 

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som er relevant for produksjonsmiljø og samlebåndsprosesser
 • Fortrinnsvis 3+ års erfaring som produksjonsprosessoperatør eller lignende
 • Erfaring med og forståelse av prosess og produksjons- og monteringsmetoder
 • Mest sannsynlig bransjeerfaring fra farmasøytisk, meieri- eller næringsmiddelindustri. Annen erfaring som involverer en eller flere av følgende vil være et pluss: vikling, transport og slamhåndtering/-blanding, rull-til-rull coating og toleranser på mikronskala denne setning må skrives om

 

Personlige kvalifikasjoner:

 • Være en motivator, lagspiller og samarbeidspartner som skaper en målrettet innovasjonskultur og positiv ånd i bedriften
 • Kritisk tenker, strukturert og med analytiske evner
 • Fleksibel, selvgående og samarbeidsvillig
 • Kunne jobbe selvstendig og organisere egen arbeidshverdag på en effektiv måte
 • Omgjengelig person som trives både i team og med selvstendig arbeid