Robot-programmør / Robot programmer

DK

Vores kunder i Grindsted er i kontinuerlig vækst, og søger derfor en ny kollega til deres team af dygtige robot og PLC -programmører. Virksomheden tilbyder løsninger, der spænder fra semiautomatiske pakkemaskiner til komplette, fuldautomatiske pakkelinjer med robotpalletering.

 

 

Om jobbet:

 

Som robotprogrammør kommer du til at arbejde med udvikling og implementering af kundespecifikke løsninger hos kunder hovedsaligt i Danmark, men også Nordeuropa. Du deltager også i den endelige indkøring af anlæggene ude hos kunderne, hvorfor du skal forvente ca. 50 rejsedage om året. Som robot-programmør hos vores kunder får du mulighed for at specialisere dig inden for robotteknologi med Kuka, Okura, ABB, Aubo og flere, samt mulighed for at arbejde med PLC af mærkerne Siemens og Allen Bradley og med bl.a. simulation, virtualization. Der er fokus på efteruddannelse, så du er opdateret på den nyeste software, og leverandørerne er jævnligt på besøg i huset. 

 

 

Du kan se frem til at arbejde med:

 • Programmering af robot og PLC-styrede anlæg med tilhørende HMI-systemer.
 • Indkøring og test af anlæg, både internt samt on site hos kunderne.
 • Tværfagligt samarbejde med dine kollegaer på kundeprojekterne.
 • Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser/betjeningsvejledninger.

 

Om dig:

 

Du har god erfaring indenfor programmering af styringer, og gerne indkøring af anlæg, med en el-teknisk baggrund som fx elektriker, automationsteknolog eller maskinmester.

 • Kan omsætte kundespecifikke krav til løsninger.
 • Er team player.
 • Tør påtage dig ansvar og har en fleksibel indstilling.
 • Er positiv og serviceminded.
 • Forstår at kommunikere både på dansk og engelsk.

 

Vi tilbyder:

 

En alsidig stilling med spændende arbejdsopgaver, og muligheden for at præge dine egne opgaver og arbejdstid. Du vil opleve stor fleksibilitet og frihed under ansvar.

 • Et job, hvor udfordringer og ansvar følges ad.
 • Et job, som er varieret og alsidigt.
 • Stor frihed under ansvar.
 • Et job i en åben organisation med en uformel og humoristisk omgangstone.
 • Løn efter kvalifikationer med pension og sundhedsforsikring.

 

Ansøgning og kontakt:

 

Er du interesseret i denne spændende stilling, bedes du fremsende en ansøgning, CV samt relevante dokumenter via linket “Sog stillingen her”. 

Du er velkommen til at kontakte Johan Ullum på +45 30 86 36 63, hvis du har spørgsmål.

 

ENG

 

Our customers in Grindsted are in continuous growth and are therefore looking for a new colleague for their team of skilled robots and PLC programmers. The company offers solutions ranging from semi-automatic packaging machines to complete, fully automatic packaging lines with robotic palletizing.

 

About the job:

As a robot programmer, you will work with developing and implementing customer-specific solutions for customers, mainly in Denmark but alsoin Northern Europe. You also participate in the final run-in of the facilities at the customers, so you should expect approx. 50 travel days per year. As a robot programmer, you get the opportunity to specialize in robot technology with Kuka, Okura, ABB, Aubo, and more, as well as the opportunity to work with PLC of the brands’ Siemens and Allen Bradley and with i.a. simulation, virtualization. There is a focus on continuing education, so you are up to date with the latest software.

 

You can look forward to working with:

 • Programming of robots and PLC-controlled systems with associated HMI systems.
 • Run-in and testing systems, both internally and on-site at the customers.
 • Interdisciplinary collaboration with your colleagues on the customer projects.
 • Preparation of function descriptions / operating instructions.

 

About you:

 • You have good experience in programming, with an electrical technical background such as electrician, automation technologist, or engineer.
 • Can turn customer-specific requirements into solutions.
 • A team player.
 • Dare to take responsibility and have a flexible attitude.
 • Positive and service-minded.
 • You know English and preferably Danish but not a requirement.

We offer:

 • A versatile position with exciting work tasks and the opportunity to shape your own tasks and working hours. You will experience great flexibility and freedom under responsibility.
 • A job where challenges and responsibilities go hand in hand.
 • A job that is varied and versatile.
 • Great freedom under responsibility.
 • A job in an open organization with an informal and humorous tone.
 • Salary according to qualifications with pension and health insurance.

 

Application and contact:

If you are interested in this exciting position, please send an application, CV, and relevant documents via the link “Apply for the position here.”

You are welcome to contact Johan Ullum on +45 30 86 36 63 if you have any questions.